DJEČJI VRTIĆ

IVANČICA“

ČEMINAC

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-02/23-08/30

URBROJ: 2100-5-5/04-23-1

Čeminac 6. srpnja 2023. godine

Na temelju članka 65. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac

sazivam

13. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac

za 12. srpnja 2023., s početkom u 16 h.

Sjednica će se održati u prostorijama Dječjeg vrtića „Ivančica“, Ljudevita Gaja 2, Čeminac.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac održane 28. lipnja 2023. godine
  2. Raspisivanje natječaja za prijem na radno mjesto odgojitelja/ice na određeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, do povratka radnice na radno mjesto odgojitelja na funkciji ravnatelja; raspisivanje natječaja za prijem na radno mjesto odgojitelja/ice na određeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, do povratka radnice s roditeljskog dopusta– do povratka odsutne radnice na svoje radno mjesto
  3. Donošenje Kurikuluma dječjeg vrtića „Ivančica” Čeminac
  4. Izvješće ravnateljice o probnom radu za djelatnice Ivanu Kovač i Katicu Vuk
  5. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Hanžek, v.r.

ZAPISNIK

S 13. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac održane 12. srpnja 2023. godine (srijeda) u prostorijama Dječjeg vrtića „Ivančica“ u Čemincu, Ljudevita Gaja 2.

Nazočni članovi: predsjednik Ivan Hanžek, Marina Tučkar, Valentina Rešetar, Nataša Džankić, Krunoslav Rešetar

Ostali nazočni:

ravnateljica Sanja Balač 

Započeto: u 16 sati

Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Ivan Hanžek predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac održane 28. lipnja 2023. godine

2. Raspisivanje natječaja za prijem na radno mjesto odgojitelja/ice na određeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, do povratka radnice na radno mjesto odgojitelja na funkciji ravnatelja; raspisivanje natječaja za prijem na radno mjesto odgojitelja/ice na određeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, do povratka radnice s roditeljskog dopusta– do povratka odsutne radnice na svoje radno mjesto

3. Donošenje Kurikuluma dječjeg vrtića „Ivančica” Čeminac

5. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Ivan Hanžek daje na glasovanje Dnevni red te nakon glasovanja konstatira da je Dnevni red usvojen jednoglasno.

AD 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac održane 28. lipnja 2023. godine

Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Ivan Hanžek je zamolio nazočne članove da stave primjedbe i prijedloge na zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća koji su članovi primili uz poziv za današnju sjednicu. Primjedbi na zapisnik nije bilo te su članovi Upravnog vijeća, jednoglasno, donijeli

O d l u k u

Usvaja se zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća.

AD 2. Raspisivanje natječaja za prijem na radno mjesto odgojitelja/ice na određeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, do povratka radnice na radno mjesto odgojitelja na funkciji ravnatelja; raspisivanje natječaja za prijem na radno mjesto odgojitelja/ice na određeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, do povratka radnice s roditeljskog dopusta– do povratka odsutne radnice na svoje radno mjesto

Ravnateljica je obrazložila potrebu za raspisivanjem natječaja na određeno vrijeme za radno mjesto odgojitelja/ice s obzirom na prijem ravnateljice na puno radno vrijeme. Isto tako, ravnateljica predlaže raspisivanje natječaja na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto odgojitelja/ice do povratka odsutne radnice na svoje radno mjesto. Nakon kraće rasprave, članovi Upravnog vijeća su donijeli

O d l u k u

Raspisuje se natječaj za prijem odgojitelja na određeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, na

određeno vrijeme, do povratka radnice na radno mjesto odgojitelja na funkciji ravnatelja;

Članovi Upravnog vijeća donose

O d l u k u

Raspisuje se natječaj za prijem odgojitelja na određeno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

do povratka radnice s roditeljskog dopusta – do povratka odsutne radnice na svoje radno mjesto

AD 4. Izvješće ravnateljice o probnom radu za djelatnicu Ivanu Kovač i Katicu Vuk

Ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeća o radu nakon probnog rada za djelatnice Ivanu Kovač i Katicu Vuk. Djelatnice su zadovoljile probni rad.

AD 5. Pitanja i prijedlozi

Član Upravnog vijeća Krunoslav Rešetar predlaže da se osnivaču da prijedlog za prijenos sredstava vrtiću za oslikavanje vanjske površine pri ulazu u vrtić u crtane motive. Ostali članovi vijeća su se složili s prijedlogom.

Sjednica je završena u 16.30 sati.

Zapisničar Upravnog vijeća

DV „Ivančica“ Čeminac

Sanja Balač , v.r.

Predsjednik Upravnog vijeća

DV „Ivančica“ Čeminac

Ivan Hanžek, v.r.