DJEČJI VRTIĆ

IVANČICA“

ČEMINAC

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-02/23-08/21

URBROJ: 2100-5-5/04-23-21

Čeminac, 12. travnja 2023. godine

Na temelju članka 65. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac

sazivam

10. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac

za 21. travnja 2023., s početkom u 16 h.

Sjednica će se održati u prostorijama Dječjeg vrtića „Ivančica“, Ljudevita Gaja 2, Čeminac.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac održane 28. ožujka 2023. godine
  2. Razmatranje pristiglih zamolbi sa natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice
  3. Donošenje Odluke o odabiru kandidata za radno mjesto odgojitelja/ice
  4. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Hanžek, v.r.

ZAPISNIK

S 10. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac održane 21. travnja 2023. godine (ponedjeljak) u prostorijama Dječjeg vrtića „Ivančica“ u Čemincu, Ljudevita Gaja 2.

Nazočni članovi: predsjednik Ivan Hanžek, Marina Tučkar, Valentina Rešetar, Nataša Džankić, Krunoslav Rešetar

Ostali nazočni:

ravnateljica Sanja Balač 

Započeto: u 16 sati

Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Ivan Hanžek predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac održane 28. ožujka 2023. godine

2. Izbor kandidata za radno mjesto odgojitelja/ice

3. Donošenje Odluke o odabiru kandidata za radno mjesto odgojitelja/ice

4. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Ivan Hanžek daje na glasovanje Dnevni red te nakon glasovanja konstatira da je Dnevni red usvojen jednoglasno.

AD 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ivančica” Čeminac održane 28. ožujka 2023. godine

Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“ Ivan Hanžek poziva nazočne članove da daju eventualne primjedbe ili dopune na Zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“.

Ni jedan član nije imao primjedbe i dopune.

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje zapisnika te konstatira da je zapisnik jednoglasno usvojen.

AD 2. Izbor kandidata za radno mjesto odgojitelja/ice

Ravnateljica je izložila kako je na națječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja/ica na određeno vrijeme, 1 izvršitelja/ica, na probni rad od 1 mjesec, do povratka djelatnice Nikoline Čatić s porodiljnog dopusta, zaprimila dvije zamolbe, od kojih je jedna bila nepotpuna jer nije imala važeću potvrdu da se ne vodi prekršajni postupak, a druga je bila sa potpunom traženom dokumentacijom.

Od jednog kandidata koji je imao potpunu traženu dokumentaciju, isti nema odgovarajuću stručnu spremu.

Ravnateljica Sanja Balač predlaže Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Ivančica”, Čeminac da na radno mjesto odgojitelja/ice primi Ivanu Kovač, osobu s neodgovarajućom stručnom spremom, ali sa iskustvom u radu kao odgojitelj više od godine i pol. Kandidatkinja ne može biti primljena kao zamjena djelatnice Nikoline Čatić jer nema potrebnu stručnu spremu te može biti zaposlena na određeno vrijeme od 5 mjeseci.

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se Ivana Kovač primi na radno mjesto odgojitelja/ice na određeno vrijeme na 5 mjeseci te je prijedlog jednoglasno usvojen.

AD 3. Donošenje Odluke o odabiru kandidata za radno mjesto odgojitelja/ice

Predsjednik daje na glasanje Odluku o odabiru kandidata za radno mjesto odgojitelja/ice.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o odabiru kandidata za radno mjesto odgojitelja/ice.

AD 4. Pitanja i prijedlozi

Predstavnica roditelja Valentina Rešetar zatražila je na uvid za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća Financijski izvještaj za 2022. godinu. Također je pitala koje sudske sporove Dječji vrtić ima. Vrtić ima sudski spor sa Suzanom Martinić za koji treba biti održano zadnje ročište. Vrtić još vodi sudski spor sa Valentinom Lovrić s kojom je održano jedno ročište.

Sjednica je završena u 17.00 sati.

Zapisničar Upravnog vijeća Predsjednik Upravnog vijeća

DV „Ivančica“ Čeminac

Sanja Balač, v.r.

Predsjednik Upravnog vijeća

DV „Ivančica“ Čeminac

Ivan Hanžek, v.r.