U Dječjem vrtiću „Ivančica“, Čeminac ostvaruju se sljedeći odgojno-obrazovni programi za djecu rane i predškolske dobi:

 1. Redoviti cjelodnevni program odgoja i naobrazbe djece u dobi od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu (jaslice i vrtić),
 2. Program predškole, odnosno javnih potreba, za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja (u trajanju do 250 sati).

REDOVITI CJELODNEVNI I POLUDNEVNI PROGRAM (JASLICE I VRTIĆ)

U redoviti program jaslica u pravilu se upisuju djeca od navršene jedne dobne godine do navršenja treće dobne godine, dok se u redoviti program vrtića u pravilu upisuju djeca od navršene treće dobne godine do polaska u osnovnu školu.

U redoviti program vrtića integriran je program predškole za djecu-korisnike u godini prije polaska u osnovnu školu.

Redoviti (primarni) program u Dječjem vrtiću „Ivančica“, Čeminac provodi se u 3 odgojno-obrazovne skupine. Program se provodi kao cjelodnevni (u trajanju od deset sati) i poludnevni (u trajanju od 5,5 sati).

Radno vrijeme Vrtića nastojimo maksimalno prilagoditi potrebama roditelja pa osiguravamo jutarnje dežurstvo  već od 5:30 sati. Odgojno-obrazovne skupine koje formiramo u Dječjem vrtiću „Ivančica“, Čeminac sastavljene su od djece različitih uzrasta, odnosno one su mješovite (heterogene):

 • skupina „Bubamare“ – jaslice; djeca u dobi od 1 do 3 godine
 • skupina „Pčelice“ – djeca u dobi od 3 do 5 godina
 • skupina „Leptirići“ –  djeca u dobi od 5 do 7 godina.

Program provode odgojitelji predškolske djece koji, u suradnji sa stručnim timom i ravnateljicom vrtića, rade na pravodobnom prepoznavanju i zadovoljavanju dječjih potreba i poticanju razvoja svakog pojedinog djeteta.

Cilj programa je poticanje cjelovitog razvoja djeteta kroz igru, raznovrsne aktivnosti, istraživanje, stvaranje, otkrivanje, komunikaciju, međusobne odnose, socijalizaciju, poticajno okruženje uz partnerski odnos s roditeljima i lokalnom zajednicom.

Vrtić sukladno slobodnim smještajnim kapacitetima, odnosno slobodnim upisnim mjestima, organizira upise u odgojno-obrazovne programe rada. Najviše djece upisuje se na upisnom roku za pohađanje Vrtića od početka pedagoške godine koji je uglavnom u svibnju, a mogući su i naknadni upisni rokovi tijekom pedagoške godine ukoliko se oslobode upisna mjesta. Za svaki upisni rok objavljujemo JAVNI POZIV koji je vidljiv na oglasnoj ploči Vrtića te će biti na vrhu rubrike „novosti“ (na početnoj stranici) u vremenu od objave Javnog poziva do objave rezultata upisa.

Zahtjeve za upis djece u redoviti cjelodnevni program Vrtića (jaslice i vrtić) roditelji mogu preuzeti na adresi vrtića: Ljudevita Gaja 2, 31 325 Čeminac ili ga mogu preuzeti klikom na link: Zahtjev za upis djeteta u redoviti program.

Vrtić osigurava prednost pri upisu na način utvrđen Pravilnikom o upisima djeteta u dječji vrtić „Ivančica“, Čeminac.

PROGRAM PREDŠKOLE za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja (u trajanju do 250 sati).

Program predškole provodi se u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja sljedeće kalendarske godine.

Program predškole osigurava svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Zahtjeve za upis djece u programe predškole roditelji podnose mogu preuzeti na adresi vrtića: Ljudevita Gaja 2, 31 325 Čeminacili ga mogu preuzeti klikom na link: Zahtjev za upis djeteta u predškolu

Po predaji Zahtjeva za upis u program predškole i obveznog dokazivanja zdravstvenog i cijepnog statusa djeteta, dijete za koje je ovaj Zahtjev podnesen, a koje je obveznik pohađanja predškole, direktno ostvaruje pravo na upis u Program predškole u trajanju do 250 sati.

Za svaki upisni rok programa predškole objavljujemo JAVNI POZIV koji je vidljiv na oglasnoj ploči Vrtića te će biti na vrhu rubrike „novosti“ (na početnoj stranici) u vremenu od objave Javnog poziva do objave rezultata upisa te na Radio Baranji.

ISPIS DJETETA

Ako korisnik usluga ispisuje dijete iz Vrtića, dužan je o tome pismenim putem, odnosno potpisivanjem obrasca Zahtjeva za ispis obavijestiti Vrtić i to najkasnije 15 dana prije ispisivanja djeteta.

Zahtjev za ispis djeteta

CIJENE PROGRAMA

            Roditelj je dužan sudjelovati u naknadi cijene programa koje ostvaruje njegovo dijete u skladu s Odlukom osnivača – općina Čeminac o utvrđivanju mjerila sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću „Ivančica“, Čeminac. Fiksni tečaj iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR

 • Cjelodnevni program 99,55 € / 750,00kn
 • Cjelodnevni program za vanjske korisnike 112,82 € / 850,00kn
 • Cjelodnevni boravak jaslice 99,55 € / 750,00kn
 • Cjelodnevni boravak jaslice vanjski korisnici 112,82 € / 850,00kn
 • Poludnevni program 86,26 € / 650,00kn
 • Poludnevni program jaslice 86,26 € / 650,00kn
 • Poludnevni program vanjski korisnici 92,90 € / 700,00kn

Prijedlog plana upisa