Dječji vrtić Ivančica otvoren je 1. siječnja 2009. godine u mjestu Čeminac na adresi Ljudevita Gaja 2.

Osnivač vrtića je općina Čeminac.

U središtu predškolskog odgoja i obrazovanja u mjestu Čeminac, u dječjem vrtiću „Ivančica“, realiziraju se redoviti primarni programi rada koji obuhvaćaju do maksimalno 75 djece predškolske dobi u 3 skupine u postojećim prostorijama vrtićke kuće. Skupine su raspoređene u sljedeći raspored:

  • skupina „Bubamare“ – jaslice; djeca u dobi od 1 do 3 godine
  • skupina „Pčelice“ – djeca u dobi od 3 do 5 godina
  • skupina „Leptirići“ –  djeca u dobi od 5 do 7 godina.

U skupini „Leptirići“ svake se godine provodi i program predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programom predškolskog odgoja, a prethodno je program odobren od Ministarstva prosvjete i športa.

Vrtić je prvi, temeljni organizacijski oblik za provođenje predškolskog odoja i obrazovanja koji osigurava potrebne uvjete za razvoj djetetovih postojećih i potencijalnih znanja, vještina, funkcija i sposobnosti. To je mjesto življenja i učenja djece i odraslih, stoga smo otvoreni prema potrebama roditelja i djece, kao i društvene i kulturne sredine u našem mjestu.

Odgojno obrazovni radu DV „Ivančica“, Čeminac provodi se na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe te na temelju Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu. Također, bazira se na humanističkoj razvojnoj koncepciji kojom se potiče unapređivanje kvalitete djetetova života u cjelini. S obzirom na to, dijete doživljavamo aktivnim čimbenikom svoga razvoja, sposobnim od rođenja komunicirati s drugima, stoga promatramo i pratimo djetetove potrebe i interese, razvijamo ih, bogatimo te stvaramo nove. Postavljeni ciljevi u našem kurikulumu su: podizanje stručnih kompetencija odgojitelja, kvalitetna suradnja na relaciji roditelji – vrtić, prepoznatljivost i podrška lokalne zajednice.