DJEČJI VRTIĆ „IVANČICA” ČEMINAC

DJECA UPISANA U PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

SKUPINA „BUBAMARE” – JASLICE – djeca uzrasta 1 – 3 godine

 1. L.B., 27.6.2021.
 2. E.B., 23.12.2021.
 3. E.C., 17.9.2021.
 4. E.C. 17.9.2021.
 5. K.Č., 20.12.2022.
 6. N.G., 2.2.2021.
 7. R.H., 31.3.2022.
 8. J.H., 26.4.2021.
 9. N.H., 13.3.2022.
 10. L.L., 16.2.2022.
 11. E.M.V., 9.9.2022.
 12. I.K., 6.11.2021.
 13. L.R., 6.12.2022.
 14. M.R., 9.8.2022.
 15. E.Z., 21.6.2022.

LISTA ČEKANJA:

 1. N.M., 22.2.2021.
 2. S.M., 22.8.2022.
 3. L.M., 24.9.2022.
 4. E.S., 31.1.2022.
 5. Š.T., 15.9.2021.
 6. T.V., 14.6.2022.
 7. I.T., 31.7.2022.

SKUPINA „PČELICE”– djeca uzrasta 3 – 5 godina

 1. E.B., 13.9.2019.
 2. L.B., 16.5.2019.
 3. M.Dž. 21.9.2020.
 4. M.Đ., 5.6.2019.
 5. E.F.M. 20.12.2020.
 6. D.J.,15.1.2020.
 7. L.K., 31.1.2019.
 8. L.L., 23.7.2020.
 9. R.M.V., 18.9.2019.
 10. J.N., 20.5.2020.
 11. M.P., 18.2.2020.
 12. P.V.P., 20.6.2019.
 13. A.R., 16.4.2019.
 14. I.R., 26.7.2019.
 15. L.R., 9.8.2019.
 16. A.S., 18.6.2019.
 17. T.S., 28.6.2020.
 18. T.U., 20.6.2019.
 19. F.Z., 19.6. 2019.

Broj slobodnih mjesta: 1

SKUPINA „LEPTIRIĆI” – djeca uzrasta 5 – 7 godina

 1. E.B., 24.9.2017.
 2. J.B., 10.3.2018.
 3. S.C., 17.3.2018.
 4. T.Č., 11.10.2017.
 5. M.D., 25.3.2018.
 6. L.D., 29.10.2017.
 7. I.H., 29.11.2017.
 8. V.H., 17.2.2017.
 9. M.J., 12.1.2017.
 10. N.J., 25.4.2018.
 11. T.K., 16.10.2017.
 12. T.K., 18.5.2017.
 13. E.M., 3.10.2017.
 14. M.M.V., 5.10.2017.
 15. M.M., 18.1.2018.
 16. I.M., 20.2.2018
 17. I.O., 29.9.2017.
 18. K.P., 31.8.2018.
 19. E.S., 13.7.2018.
 20. F.Š., 13.4.2018.
 21. J.T., 27.5.2017.
 22. E.T., 16.4.2018.
 23. G.V.,14.10.2018.
 24. H.Z., 10.6.2017.

Broj slobodnih mjesta: 0

Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (4. rujna 2022. godine), a tijekom godine ukoliko to želi roditelj i postoji slobodno mjesto.

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa (osim programa predškole – koji je za roditelje besplatan) utvrđuje se u skladu s odlukama Općine Čeminac, ovisno o vrsti i trajanju programa.

Prije početka ostvarivanja programa, prvi dan dolaska u vrtić, korisnik usluge dužan je dostaviti potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom pregledu djeteta.

Djetetu će se omogućiti premještaj u drugu odgojno-obrazovnu skupinu u toku pedagoške godine, ukoliko u vrtiću postoje uvjeti za takav premještaj.

Odluku o premještanju donosi ravnatelj i odgojitelj na pisani zahtjev roditelja.

Vrtić može premjestiti dijete u drugi program ili odgojno-obrazovnu skupinu ukoliko to zahtijevaju uvjeti rada, potrebe organizacijske djelatnosti, primjene Državnog pedagoškog standarda ili izvanrednih okolnosti o kojima odlučuje ravnatelj na prijedlog Odgojiteljskog vijeća.

Roditelji, čija će djeca prvi put pohađati naš vrtić biti će obaviještena telefonskim putem kako bi se dogovorili oko termina inicijalnog razgovora. Roditelj na razgovor treba doći s djetetom i donijeti kalendar cijepljenja. Ukoliko postoji, potrebno je donijeti svu medicinsku dokumentaciju za dijete s nekim posebnim potrebama (npr. alergije, kronična ili teža oboljenja, govorne poteškoće i sl.)

Na inicijalnom razgovoru prikupljaju se podatci o obitelji, razvoju djeteta, njegovim navikama i potrebama, uvjetima u kojima živi i nekim drugim specifičnostima.

Dana, 1. rujna 2023. godine (petak) održat će se masovni roditeljski sastanak kako bi se razmijenile sve potrebne informacije za početak nove pedagoške godine te za svaku pojedinu skupinu.

Sretno svima!

Ravnateljica

Sanja Balač , v.r.