Dječji vrtić „Ivančica“ Ljudevita Gaja 2

31325Čeminac

OIB:68199230486

e-mail: dvivancica.ceminac@gmail.com Tel.: 031/756-161

Čeminac, 3. kolovoza 2023. godine

KLASA: 601-02/23-01/13

URBROJ: 2100-5-5/01-23-4

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto odgojitelja/ica, 2 izvršitelja/ice

Izvještavamo vas da su prema raspisanom natječaju za radno mjesto odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme, koji je objavljen na na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Ivančica“ od 17. srpnja 2023. godine do 24. srpnja 2023. godine, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica“, Čeminac izabrane Ivana Košalin Buljević i Mirta Rajnovoć.

Dostaviti:

  1. Za objavu na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici vrtića
  2. Pismohrani, ovdje

Ravnateljica

Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac

Sanja Balač, v.r.