Dolazak i odlazak djeteta iz vrtića

 1. Radno vrijeme vrtića je od ponedjeljka do petka od 06:00 do 16:30 sati. Unutar tog vremena roditelji su dužni poštivati vrijeme trajanja programa u koji su upisali svoje dijete.
 2. Po vaše dijete mogu doći samo one osobe koje ste naveli u izjavi o preuzimanju djeteta iz vrtića. Maloljetnim osobama nije dopušteno dovođenje ili odvođenje djeteta iz vrtića.
 3. Pri dovođenju i odvođenju djeteta iz vrtića obavezno se osobno javite njegovom odgojitelju ili dežurnom odgojitelju.
 4. Roditelj je dužan obavijestiti odgojitelja o svakoj promjeni adrese i broja telefona te osoba koje mogu dovoditi i odvoditi dijete.
 5. Radi odgojno-obrazovnog rada kojeg odgojitelj provede s djecom, dijete u vrtić treba dovesti do 08:00 sati, a kasniji dolazak roditelj je dužan najaviti odgojitelju prethodni dan.
 6. Prilikom dovođenja i odvođenja djeteta dozvoljeno je kratko zadržavanje u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića radi sigurnog i nesmetanog boravka ostale djece, ali i sigurnosti nadzora ulaska i izlaska tijekom poslijepodnevnog odlaska djece.
 7. U slučaju izostanka djeteta (bolest, putovanje i sl.) obavijestite odgojitelja o razlozima i vremenu izostanka.

Sigurnost

 1. Pri ulasku i izlasku iz vrtića iza sebe obavezno zatvarajte vrata.
 2. Sve odrasle osobe (zaposlenici i korisnici usluga) dužne su upoznati ravnatelja o svakoj činjenici za koju smatraju da predstavlja opasnost po sigurnost i zdravlje djece ili odraslih.
 3. Radi sigurnosti djece u vrtiću, važno je voditi računa da dijete u vrtić ne donosi opasne predmete (bombone, žvakaće gume, ukosnice, sitne igračke, ljekove i sl.) i neprimjerene predmete (novac, mobitel, nakit i sl.).
 4. Vrtić ne preuzima odgovornost za nestanak osobnih stvari kao i za nastalu štetu na istima (igračke, odjeća, zdravstvena pomagala i sl.).

Zdravlje djeteta

 1. Prilikom prvog dolaska djeteta u vrtić roditelj svakog djeteta obavezan je odgojitelju predati liječničku potvrdu o sistematskom pregledu djeteta.
 2. Informirajte odgojitelje o djetetovim posebnim potrebama, zdrastvenim teškoćama i postupcima koji se primjenjuju u akutnim stanjima djeteta.
 3. Kako bi zaštitili zdravlje sve djece, bolesno dijete ne dovodite u vrtić, a nakon bolesti donesite liječničku potvrdu kako je dijete spremno neometano sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu.
 4. Ne možemo primiti dijete s: povišenom tjelesnom temperaturom, proljevom i povraćanjem, ušima, parazitima u stolici i drugim simptomima neke zarezne bolesti.
 5. Radi zaštite zdravlja vašeg dijeteta, ali i ostale djece, potrebno je obavijestiti vrtić ukoliko Vaše dijete oboli od neke zarezne bolesti.
 6. Lijekovi, vitamini ili posebna prehrana za dijete ne mogu se davati u vrtiću, iznimno uz pisanu uputu koju je propisao za dijete ovlašteni liječnik.
 7. Kod ozljeda i naglog pobolijevanja, u vrtiću se pruža prva pomoć, obavještava se roditelj koji treba doći po dijete.
 8. Boravak na zraku je radi očuvanja zdravlja djece obavezan i svakodnevan.
 9. Kako bismo osigurale potrebne higijenske uvjete i zaštili zdravlje djece, molimo vas da u dječje sobe ne ulazite.

Prehrana

 1. Obroci u vrtiću ponuđeni su u periodu:
  • doručak od 8:00 do 8:30 sati
  • ručak od 11:30 do 12:00 sati
  • užina od 14:30 do 15:00 sati
 2. Rođendanske proslave djeteta u skupini dogovoraju se s odgojiteljima. U vrtić donosite isključivo kolače i druge prehrambene proizvode koji imaju istaknutu deklaraciju o proizvođaču, sastavu i roku trajanja.
 3. Kako bismo prilagodili jelovnik za djecu koja imaju posebne prehrambene potrebe molimo Vas da priložite:
  • liječničku potvrdu (zdravstveni razlozi)
  • izjavu roditelja (vjerska uvjerenja)

Opća pravila

 1. Važno je da se u suradnji s osobljem vrtića, djecom i drugim roditeljima koristite uvažavajućom komunikacijom, sukladno odgojno-obrazovnom kontekstu u kojem se nalazite (bez povišenih tonova, vrijeđanja, prijetnji i sl.).
 2. Ukoliko ste svjedok neprimjerenog postupanja prema sudionicima odgojno-obrazovno konteksta, osobito djeci, dužni ste isto prijaviti ravnatelju.
 3. Zabranjeno je uvođenje životinja u ograđeni prostor vrtića (osim kao dio planiranih aktivnosti s djecom).
 4. Prema zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, pušenje nije dopušteno u svim javnim i zatvorenim prostorima vrtića te kršenje navednog uvjetovat će plaćanje određene novčane naknade.
 5. Nije dozvoljeno ulaziti u prostor odgojnih skupina bez prisustva zaposlenih.
 6. Zabranjen je dolazak pod utjecajem alkohola i droga te drugih psihofizičkih neprimjerenih stanja.
 7. Zabranjeno je unošenje oružja i ostalih opasnih predmeta u vrtić.
 8. Zabranjeno je zadržavanje u prostorima vrtića izvan trajanja programa kojeg polazi dijete.

Prava i obaveze roditelja su:

 1. Tražiti i dobiti informacije i/ili stručne savjete vezane uz rast i razvoj djeteta.
 2. Surađivati s odgojiteljima i stručnim suradnicima.
 3. Sudjelovati u odgojno-obrazovnom radu kao aktivni sudionik (u dogovoru s odgojiteljima).
 4. Kulturno se ponašati i pristojno ophoditi s odgojiteljima i ostalim zaposlenima te uvažavati njihovu stručnost.
 5. Na vrijeme izvršavati svoje obaveze preuzete potpisivanjem ugovora s vrtićem (radno vrijeme, donošenje potrebnih stvari, plaćanje vrtića).

Kako bi boravak u vrtiću Vašem djetetu bio što ugodniji predlažemo:

 1. Oblačite dijete u višeslojnu odjeću koja mu je ugodna za igru, lako se skida i oblaći te u primjerenu i stabilnu odjeću.
 2. Pravovremeno obavijestite odgojitelja o promjeni u obitelji koja može bitno utjecati na dijete ili njegov boravak u vrtiću.
 3. Dogovorite se s odgojiteljima pravila o donošenju igračaka od kuće (igračke koje potiču agresivnost i mogu ozlijediti djecu nije primjereno donositi u vrtić).
 4. Odazovite se na roditeljske sastanke, radionice za roditelje i pozive ravnatelja i/ili odgojitelja na individualne razgovore te ih i sami inicirajte ukoliko se za to ukaže potreba ili interes.
 5. Svakodnevno pratite informacije u “kutićima za roditelje”.