9. sjednica Upravnog vijeća

DJEČJI VRTIĆ „IVANČICA“ ČEMINAC UPRAVNO VIJEĆE KLASA: 601-02/23-08/13 URBROJ: 2100-5-5/04-23-13 Čeminac, 22. ožujka 2023. godine Na temelju članka 65. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac sazivam […]