9. sjednica Upravnog vijeća

DJEČJI VRTIĆ „IVANČICA“ ČEMINAC UPRAVNO VIJEĆE KLASA: 601-02/23-08/13 URBROJ: 2100-5-5/04-23-13 Čeminac, 22. ožujka 2023. godine Na temelju članka 65. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac sazivam […]

Prijedlog plana upisa

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac […]