Obavijest o rezultatima natječaja

Dječji vrtić„Ivančica“ Ljudevita Gaja 2 31325Čeminac OIB:68199230486 e-mail: dvivancica.ceminac@gmail.com Tel.: 031/756-161 Čeminac, 24. travnja 2023. godine KLASA: 601-02/23-01/10 URBROJ: 2100-5-5/01-23-38 PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja […]

Natječaj odgojitelj

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ IVANČICA ČEMINAC UPRAVNO VIJEĆE Čeminac, 28. ožujka 2023. godine KLASA: 601-02/23-08/20 URBROJ: 2100-5-5/04-23-20 Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i […]

Natječaj za spremačicu

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ IVANČICA ČEMINAC UPRAVNO VIJEĆE KLASA: 601-02/23-08/01 URBROJ: 2100-5-5/04-23-1 Čeminac, 3. siječnja 2023. godine Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i […]