9. sjednica Upravnog vijeća

DJEČJI VRTIĆ „IVANČICA“ ČEMINAC UPRAVNO VIJEĆE KLASA: 601-02/23-08/13 URBROJ: 2100-5-5/04-23-13 Čeminac, 22. ožujka 2023. godine Na temelju članka 65. Statuta Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac sazivam […]

Obavijest o rezultatima natječaja

Dječji vrtić „Ivančica“ Ljudevita Gaja 2 31325Čeminac OIB:68199230486 e-mail: dvivancica.ceminac@gmail.com Tel.: 031/756-161 Čeminac, 3. kolovoza 2023. godine KLASA: 601-02/23-01/13 URBROJ: 2100-5-5/01-23-4 PREDMET: Obavijest o rezultatima […]