ZAKONI I PRAVILINICI

ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

AKTI VRTIĆA

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Financijski izvještaj za prvi kvartal 2024.

Godišnji izvještaj o izvršavanju proračuna za 2023. godinu.

Financijsko izvješće za 2023. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2023. godinu

RJEŠENJA I ODLUKE

Odluka o rezultatima natječaja

Odluka o Planu upisa djece u vrtić

Odluka o upisu djece za pedagošku godinu 2023./2024.

Odluka o usvajanju godišnjeg financijskog izvještaja

Odluka o rezultatima natječaja za odgojitelja

Odluka o raspisivanju upisa djece

Odluka o imenovanju Komisije za upis djece

Odluka o korištenju godišnjih odmora

Odluka o imenovanju predstavnika iz reda odgojitelja

Odluka o imenovanju voditelja objekta

UPRAVNO VIJEĆE

9. sjednica Upravnog vijeća

10. sjednica Upravnog vijeća

11. sjednica Upravnog vijeća

12. sjednica Upravnog vijeća

13. sjednica Upravnog vijeća

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Godisnji plan rada za 2022.godinu Povjerenika za informiranje