Poziv za predškolu

Dječji vrtić „Ivančica“ Ljudevita Gaja 2 31325 Čeminac Čeminac, 14. studeni 2023. godine Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj […]

Obavijest o rezultatima natječaja

Dječji vrtić „Ivančica“ Ljudevita Gaja 2 31325Čeminac OIB:68199230486 e-mail: dvivancica.ceminac@gmail.com Tel.: 031/756-161 Čeminac, 3. kolovoza 2023. godine KLASA: 601-02/23-01/13 URBROJ: 2100-5-5/01-23-4 PREDMET: Obavijest o rezultatima […]

Popis upisane djece

DJEČJI VRTIĆ „IVANČICA” ČEMINAC DJECA UPISANA U PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. SKUPINA „BUBAMARE” – JASLICE – djeca uzrasta 1 – 3 godine L.B., 27.6.2021. E.B., 23.12.2021. […]